Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ με τους παρακάτω τρόπους:

Facebook: https://www.facebook.com/oppression.documentary

Mail: oppression.doc@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας: